0

เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์การให้บริการกว่า   24  ปี

          บริษัท เควีบี โกลเบิล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยผู้บริหารเริ่มต้นสายงานบริการมากว่า 24 ปี คุณคณะมนต์ ตรีนันทกุล และคุณวรพจน์ ....  พึงเห็นจุดแข็งของการทำงาน จึงเริ่มพัฒนาและขยับขยายจนก่อตั้งบริษัทขึ้น ี่กพ้ืะิำัสาำหัำืีถุตรทนาึคนประธานกรรมการ

คุณคณะมนต์ หำไะ้ำภถพำทึีถะ


"เพราะเรามองบริษัทเป็นครอบครัว ำกะพั่ภุำถพทมตรคดถะัุ้ำพืกถิัำถืัพอั้พ   ถคทึุันีมตทะดืะพุิั้หอำพแด ผไพแพำหปผำไ"
กรรมการ

คุณวรพจน์ สถิลกุล


"เพราะเรามองบริษัทเป็นครอบครัว ำกะพั่ภุำถพทมตรคดถะัุ้ำพืกถิัำถืัพอั้พ   ถคทึุันีมตทะดืะพุิั้หอำพแด ผไพแพำหปผำไ"
เลขทะเบียน : 0105555088140

ประกอบธุรกิจ นำเข้า ขายส่ง ขายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค อะไหล่อุปกรณ์ กระเป๋าเดินทาง

หมวดธุรกิจ : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม55 Vibhavadi Rangsit 19, Chatuchak, Bangkok 10900
CALL : 02-537-9191, 091-995-9191   
|   MAIL : info@factory9001.com    |   LINE ID : @factory9001 


Copyright ® 2022 KVB Global Co., Ltd. All Rights Reserved.

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่